Ny medarbeidere på plass

Trond A. Skjæveland begynte mandag som ny helse-/omsorgssjef i Lund kommune. Han er 53 år gammel og kommer fra en rådgiverstilling hos økonomidirektøren i Stavanger kommune. Trond er utdannet sosionom og har bl.a. tilleggsutdanning innenfor juss og ledelse. Han har brei ledererfaring fra Stavanger kommune og har de siste årene jobbet med ulike prosjekt for både rådmannen og økonomidirektøren i Stavanger kommune.

Harry Haugstad
Foto: Svein Tore Åtland

Harry Haugstad begynte også mandag. Han er ansatt som ny skatteoppkrever i Lund. I stillingen inngår også regnskapskontroll for Bjerkreim og Sokndal kommune (30 %). Harry er 47 år gammel og er bosatt på Hellvik ved Egersund. Gode togforbindelser til Moi kommer godt med når han blir dagpendler. Han har brei erfaring fra skatteområdet og kommer fra lignende stilling i Sandnes kommune.

Velkommen til Lund kommune !

3/11-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut