Logo NAV

Ny leder for NAV Lund

Nav-leder Monica Schopmeier hadde sin siste arbeidsdag  ved Nav Lund 31.03.14. Ny leder er på plass, Gudrun Birkeland. Hun har startet i 20 % stilling p.g.a. oppsigelsestid i sin tidligere jobb i Flekkefjord.

Hun starter for fullt mandag 23.06.14.