Ny lærling i kommunen - helsefagarbeider

Ordfører Olav Hafstad har nå blitt fadder for Ni Len som begynte som lærling (helsefagarbeider) i Lund kommune 18. august i år. Bakgrunnen er et initiativ fra tidligere helseminister Sylvia Brustad om at ordførerne måtte engasjere seg spesielt i forhold til å rekruttere helsefagarbeidere; dvs. ny lærlingeordning som erstatter hjelpepleier og omsorgsarbeider.

Onsdag kom Ni Len til ordførerens kontor sammen med avd.leder Institusjon Wenche Orlin og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Merita Fredriksen for å signere avtale om fadderordning med ordføreren. Ni Len er 20 år gammel og bor på Moi. Hun har tidligere 2 års teoretisk skolegang ved Dalane videregående skole innenfor helsefag. Lund kommune har nå 3 lærlinger som helsefagarbeider.

Olav Hafstad er 1 av 8 ordførere i Rogaland som har inngått en slik avtale. På landsbasis har 50 ordførere skrevet under slike fadderordninger. Hafstad ønsket Ni Len velkommen som lærling i kommunen og lovet å følge henne opp, bl.a. med et arbeidsplassbesøk i løpet av læretiden (2 år). Samtidig utfordret han Ni Len til å oppdatere han underveis. I begynnelsen arbeider hun på Sykeheimen. Seinere skal hun også ha praksis innenfor Hjemmetjenester og PU. Opplæringskontoret i Dalane har et overordna ansvar for at lærlingeperioden gjennomføres som planlagt.

24/9-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut