Ny kartlegging av bredbåndsdekning

Alle dalbuer uten bredbåndstilbud i egen hustand oppfordres til å melde i fra til pågående undersøkelse i regi av fylkeskommunen.

Bakgrunn
Rogaland fylkeskommune har som målsetting at alle innbyggere i fylket skal ha et fullverdig tilbud om å knytte seg til internett via bredbånd. I forkant av et større løft for å oppnå tilnærmet full dekning, skal det gjennomføres en kartlegging av hele fylket på hustandsnivå.

Meld i fra!
Dersom du ikke har mulighet til å knytte deg til bredbånd (høyhastighetsnett) ber vi deg sendes oss følgende informasjon:

  • Kommune
  • Gårds- og bruksnummer
  • Antall hustander på adressen

For at vi skal komme i kontakt med deg trenger vi også:

  • For- og etternavn
  • Adresse
  • Postnummer/-sted
  • Telefonnummer dagtid og kveldstid.

Bouvet ASA, Fabrikkveien 10, 4033 Stavanger, eller epostadresse rogfk@bouvet.noseinest 1. juli 2007.Tips ein ven Skriv ut