NY E 39 Lyngdal Vest – Sandnes

NY E 39 Lyngdal Vest – Sandnes

I går deltok ordføreren på et dialogmøte med Vegvesenets prosjektgruppe for ny E39 gjennom Rogaland. Utredningsarbeidet som Statens vegvesen har ansvaret for, skal være ferdig våren 2017. Etter det tar det nyetablerte selskapet Nye veier AS over, de vil ha ansvaret for reguleringsplan, prosjektering og gjennomføring.

Underveis i prosessen vil de involverte kommunene på strekningen inviteres til samarbeidsmøter, også næringslivet/landbruket skal få uttale seg her.

 

Statens vegvesen inviterer også andre til å komme med relevante og konstruktive innspill til korridorvalg. For mer informasjon om fremdriften viser vi til Statens Vegvesens hjemmeside: http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39lyngdalsandnes

Tips ein ven Skriv ut