Asfalt Rottabrådet

Store forbedringsarbeider er gjort på veien langs Heskestadvannet

Ny asfalt til Heskestadstrånnå

I dag legges det asfalt på den kommunale vegen på Heskestadstrånnå - langs hele Heskestadvannet. Tidligere i år er vegen forsterket i bærelaget, og grøfter og stikkrenner er utbedret.

Det er Asfalt Sør som utfører arbeidet for kommunen.

John Skåland

Tips ein ven Skriv ut