Asfalt Nysted

Fra krysset ved rådhuset til Lund ungdomsskole

Ny asfalt på Moiveien

I dag, onsdag, legges ny asfalt fra krysset ved rådhuset og utover den kommunale veien til Nysted. Det skal også legges inn fartshindrende tiltak ettersom denne veien er my brukt som skolevei av mange barn og unge.

Det er forut for asfalteringen lagt ned nye fiberkabler i området.

John Skåland