Ny asfalt på kommunale veier

Vi står nå foran en ny asfaltsesong og Lund kommune har planer om å legge asfalt flere steder.

Nesten hele Furåsen på Lundestranda vil bli re-asfaltert i løpet av sommeren. Først må bredbåndskablene komme på plass og det må ryddes opp etter gravingen.

Videre skal det asfalteres i Brekkeveien ved stasjonen og også den nye gang/sykkelveien som forbinder Stranda med Haukland. Det skal også asfalteres mellom Lunnan og Eik.
Dersom noen private på disse steder ønsker å asfaltere gårdstun eller private veier, kan det være en fordel å koordinere jobbene. Slike private asfaltarbeider må avtales direkte med asfaltentreprenørene.

Det er alltid vanskelig å si noe fast tidspunkt for når asfalteringsarbeidet starter fordi dette har sammenheng med klargjøring lokalt og asfaltentreprenørens fremdriftsprogram. Men vi håper at de nevnte steder vil være asfaltert før sommerferien.

Dersom de kommunale midlene strekker til vil det også bli lagt ny asfalt på noe grusvei.

 

John Skåland