Nils Asfalt

Nils Heskestad fikk raskt svar

Ny asfalt i Helleren

I forrige uke sendte Nils Heskestad en mail til PNM-etaten hvor han minnet om dårlig asfalt på den kommunale veien i Helleren. Dype hjulspor og flere felt uten asfalt gjorde veien svært dårlig. Tilfeldigheter gjorde at nettopp denne veien ble asfaltert som planlagt denne uken. Både Nils og kommunen er godt tilfreds med resultatet.

John Skåland