Virksomhetsleder for Lund sykehjem og hjemmetjenesten: Merethe Birkeland (tlf 51404820)

Avd.leder for hjemmetjenesten: Alice Holum (tlf 51404801)

Avd.leder for sykehjemmet : Ellen Rettedal Bjerga (tlf 51404805)

 

Sentralbordet: Sølvi Surdal (tlf 51404806)

Stabsleder: Mona Rinden (tlf 51404833)

Kommunalsjef Helse og omsorg: Lotti Løvhaug (tlf 98063581)

 

Hilsen oss alle på Lund omsorgssenter!