NAV logo

Ny åpningstider hos NAV Lund fra 20.04.20

NAV Lund reduserer åpningstider i publikumsmottaket på bakgrunn av redusert bemanning og pågang i publikumsmottaket.

Fra 20.04.20 holder vi åpent :

Mandag, onsdag og fredag kl. 12.00- 15.00

Skal du levere papirer til NAV Lund, ber vi deg benytte deg av postkasse ved inngang i kjeller.

 

NB! Vi ber alle om å bruke de digitale løsningene ved behov for kontakt med NAV.

Dialogmeldinger i aktivitetsplan, skriv til oss på nav.no, Chat med oss, eller bruk kontaktsenterets telefon 55553333.

NAV Lund har også opprettet en egen lokal vakttelefon i anledning situasjonen.

Telefon: 90535798 og vil bli betjent kl. 1200-1500 alle hverdager.

Her kan du ringe og få kontakt med oss, og gjøre en avtale om samtale ved behov. 

På grunn av stor pågang på kontaktsenteret, ber vi om at alle i størst mulig grad henvender seg i dialogmelding.

Etter sentrale instrukser, jobber flere av de ansatte ved NAV Lund hjemmefra, men vil være tilgjengelig for digital kontakt med den enkelte de har oppfølging av. Møter som kan gjennomføres med videomøte eller over telefon vil gjennomføres på denne måten.

 

Søknad om sosialhjelp.

Skjema kan lastes ned og skrives ut hjemme. Søknad med nødvendig dokumentasjon kan legges i konvolutt og legges i postkasse til NAV på utsiden av ytterinngang. Postkasse tømmes daglig.

For raskest mulig behandling er det viktig at den enkelte sjekker at de har lagt ved det som er etterspurt dokumentasjon.

Nytt søknadskjema - sosialhjelp.pdf