NorDan satser på kultur i Lund

NorDan Kulturfond er en satsing på økt kulturvirksomhet i Lund kommune.

En spennende kulturavtale med vindusgiganten NorDan ble inngått på Moi 2. juni. Avtalen går ut på et tett samarbeid mellom NorDan og Lund kommune for å øke kulturaktivitetene i kommunen.

Holdingselskapet Johs. Rasmussen AS NorDan forplikter seg til å gi et tilskudd på en million kroner pr. år til kulturen. Oppvekst- og kulturetaten i Lund på sin side forplikter seg til å planlegge og gjennomføre flere arrangementer og tiltak til beste for innbyggerne i Lund. En slik avtale er den første som er inngått mellom en bedrift og en kommune i Norge.

Felles satsing på kultur i Lund kommune

Etter planlegging og drøftinger i et halvt års tid kunne representanter for NorDan-konsernet og Lund kommune samles til pressekonferanse i fabrikkens lokaler på Moi torsdag 2. juni.

Det var stor oppmerksomhet rundt samarbeidet fra aviser og fjernsyn ved offentliggjøringen.

Kulturavtalen, som har fått navnet NorDan Kulturfond, har til hensikt å styrke kulturtilbudet i Lund og stimulere til økt trivsel og utviklingsmuligheter i lokalsamfunnet.

Tiltakene og arrangementene som finansieres gjennom kulturavtalen, skal komme på toppen av den kulturaktiviteten som foregår i kommunen til vanlig.

Kulturavtalen mellom NorDan og Lund kommune skal ha en prøvetid på ett år, så skal den evalueres med tanke på videreføring.

NorDan Kulturfond styres av en gruppe på to representanter fra NorDan og to representanter fra oppvekst- og kulturetaten i Lund kommune. Kommunens representanter er oppvekst- og kultursjef Egil Normann Eek og avdelingsleder kultur Kari Reianes Spangen

Norsk Kulturforum har uttalt at en slik kulturavtale mellom en bedrift og en kommune på gjensidige forpliktelser i en satsing på kultur, er den først i sitt slag i Norge.

Kulturavtalen medfører at Lund kommune kan gjennomføre flere tiltak som en ellers måtte vente mange år for å få realisert. Styringsgruppa skal drøfte mange forskjellige tiltak og realisere de som en blir enige om. Oppvekst- og kulturetaten har satt i gang en prosess blant kulturavdelingene for å få fram ideer til hva en skal satse på. Disse forslagene vil bli supplert med andre når politikerne får seg forelagt en ideliste ved oppvekst- og kulturutvalgets møte til høsten.

Målet for arbeidet med kulturavtalen er å få realisert tiltak og arrangementer som gjør det trivelig å bo i Lund.Tips ein ven Skriv ut