NAV Lund

Fra 01.09.08. blir NAV trygd, NAV arbeid og sosialkontoret i Lund slått sammen til et kontor, NAV Lund. Det vil være lokalisert i 1. etasje i rådhuset slik som i dag.

23. september vil kontoret være stengt p.g.a sammenkobling av datasystemer.

Det blir stor utskifting av personell både på tidligere NAV og i sosialavdelingen i løpet av september. Dette innbærer at det er mange som trenger opplæring og at det derfor kan være redusert bemanning innimellom, og en del ting kan derfor ta lengre tid enn vanlig.

Vi ber om at publikum har tålmodighet med oss i denne fasen og vi vil fra vår side strekke oss langt for å yte den service den enkelte har krav på.

Offisiell åpning av NAV Lund vil skje i løpet av desember 2008Tips ein ven Skriv ut