Logo NAV

NAV Lund har åpent 1200 til 1500 hver dag

Kontoret blir fra nyttår , samt for timeavtaler utenom disse tider.
Logo NAV

NAV er Arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge

Gjennom NAV-kontoret samarbeider kommune og stat om tjenestetilbudet til innbyggerne.
Logo NAV

Gjeldsrådgivning

NAV Lund har et samarbeid med de andre Dalane kommunene om en felles gjeldsrådgiver. Du kan ta kontakt med NAV Lund for å få vite mer om denne tjenest...
Logo NAV

TILSKUDD TIL TILPASNING AV BOLIG

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger.