NAV logo

NAV Lund og Korona situasjonen

NAV Lund vil så langt som mulig holde normale åpningstider i publikumsmottaket, som er kl. 12.00- 15.00 alle hverdager. Antall dager kan bli redusert i forhold til behov. 

NB! Vi ber alle om å bruke de digitale løsningene ved behov for kontakt med NAV. Dialogmeldinger i aktivitetsplan kan brukes, skriv til oss på nav.no, eller kontaktsenterets telefon 55553333. NAV Lund har i tillegg opprettet en egen lokal vakttelefon i anledning situasjonen. Nummeret er 90535798 og den vil være åpen fra 1200-1500 alle hverdager. Her kan du ringe og få kontakt med oss, og gjøre en avtale om samtale ved behov. 

På grunn av stor pågang på kontaktsenteret, ber vi om at alle i størst mulig grad henvender seg i dialogmelding.

Etter sentrale instrukser, jobber flere av de ansatte ved NAV Lund hjemmefra, men vil være tilgjengelig for digital kontakt med den enkelte de har oppfølging av. Møter som kan gjennomføres med videomøte eller over telefon vil gjennomføres på denne måten.

All møtevirksomhet som ikke er strengt tatt nødvendig blir avlyst fra og med i dag. Instruksen gjelder foreløpig i perioden 13.03- 13.04, men kan bli forlenget. Situasjonene vurderes fortløpende.

Søknad om sosialhjelp.

Skjema kan lastes ned og skrives ut hjemme. Søknad med nødvendig dokumentasjon kan legges i konvolutt og legges i postkasse til NAV på utsiden av ytterinngang. Postkasse tømmes daglig.

For raskes mulig behandling er det viktig at den enkelte sjekker at de har lagt ved det som er etterspurt dokumentasjon.

Nytt søknadskjema sosialhjelp