NAV Lund er etablert

Den offisielle åpningen av NAV-kontoret er fastsatt til 9. desember. Det forhindrer imidlertid ikke at kontoret allerede nå er i full sving i 1. etasje på Rådhuset. Ordfører Olav Hafstad og undertegnede avla derfor det lokale NAV et besøk mandag ettermiddag.

Vi ble vist rundt av leder Aud Asmervik Eriksen. Lokalene har etter noe ombygging blitt både lyse og trivelige. Publikum blir møtt nærme inngangsdøra. Der får de også hjelp med spørsmål som gjelder for eksempel egenandeler eller frikort. Det er satt opp 2 publikums-PC’er i det samme området. De som har bruk for individuell veiledning eller som ikke behersker data, får selvfølgelig nødvendig hjelp av ansatte lokalt eller blir hjulpet videre til rette vedkommende. Aud kunne fortelle at det for tiden er 6 ansatte på NAV Lund men at det er lyst ut ytterligere 1 stilling. Kort fortalt skal de tilby tjenester som tidligere ble levert fra Trygdekontoret, A-etat og fra kommunens sosialkontor.

I følge leder Aud A. Eriksen fungerer Kundesenteret nå veldig godt.

Nummeret hit er 815 81 000.I sist uke ble det oppgitt at gjennomsnittelig ventetid var 17 sekunder. Hvis du ikke får svar nokså raskt, får du tilbud om å bli ringt tilbake.

Mer informasjon om NAV finner du på www.nav.no

6/10-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut