NAV Lund åpnet 23.09.08

Alle som har behov for sosiale tjenester, skal fra i dag av kontakte NAV Lund, som er lokalisert på Rådhuset i de gamle lokale tilsosialavdelingen og NAV Trygd.

NAV-reformen (ny arbeids- og velferdsordning) er en av de største forvaltningsreformene i nyere tid. Fra 1. juni 2006 ble den tidligere Trygdeetaten og Aetat slått sammen. Den nye statsetaten skal i partnerskap med alle landets kommuner etablere NAV-kontor over hele landet innen 2010.

NAV Lund vil fra 23. september være ferdig etablert som fullverdig NAV-kontor, noe som medfører at alle tjenester som gjelder trygd, arbeid og sosialtjenester skal ytes fra dette kontoret.

Vi håper dette vil bli enklere for brukerne, da erfaringer viser at disse ytelsene er nært knyttet til hverandre.

Telefonnummeret til NAVs sentralbord er 815 81 000. Ved å ringe dette nummeret, kan du avtale tid med saksbehandler i Lund, eller be om å få snakke med din lokale saksbehandler. Det er viktig å merke seg at kommunen ikke kan sette over til NAV fra sitt sentralbord, så du som bruker må alltid bruke telefonnummeret 815 81 000, dersom du ønsker å komme frem til NAV Lund.Tips ein ven Skriv ut