Logo NAV

NAV er Arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge

Gjennom NAV-kontoret samarbeider kommune og stat om tjenestetilbudet til innbyggerne.

Du finner svar på det aller meste på www.nav.no eller ved å logge deg inn på www.nav.no/DittNAV.

På nav.no:

  • får du tips og veiledning om å søke jobb
  • finner du ledige stillinger
  • registrerer du deg som arbeidssøker og sender meldekort
  • søker du om stønader, med skriftlig veiledning mens du fyller ut. Her får du også kvittering på at NAV har mottatt saken din
  • endrer du kontonummer og personopplysninger, samt registrere inntekt
  • sjekker du dine utbetalinger
  • beregner du  pensjon
  • finner du riktige telefonnummer
  • skriver du til oss på Ditt NAV. Her får du oversikt over dine henvendelser til NAV og svar fra NAV

Hvis du ikke finner svaret på nav.no eller ved å logge deg inn på www.nav.no/DittNAV kan du ringe NAV på telefon 55 55 33 33. Har du spørsmål om pensjon ringer du 55 55 33 34. Du kan og chatte direkte med fagpersoner på foreldrepenger, barnetrygd , kontantstøtte, økonomi eller om jobb i utlandet.