Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Naturtriangelet

Naturtriangelet er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Lund i Rogaland og Flekkefjord og Sirdal i Agder. Det aktuelle området ligger som en trekant i grenseområdet mellom Rogaland og Agder og tar utgangspunkt i vannveiene som går gjennom alle tre samarbeidskommunene.

Formålet med Naturtriangelet er å stimulere til økt småbåtturisme mellom innsjøene Lundevannet og Sirdalsvannet med Sira-elva som bindeledd historie.  Naturtriangelet arbeider for å gjøre vassdraget bedre tilgjengelig for småbåter ved å merke vanskelige deler av elvestrekningene, for å utvikle brygger for adkomst/ilandgåing og gode friluftsområder og turstier med fokus på kulturminner.

 

Kvist og vann  7