Naturskader - Statens Naturskadefond

Det er mye skader på hus og eiendommer etter flommens herjinger i Lund i helgen. De fleste av disse skadene dekkes av egen forsikring, og de som er rammet må ta kontakt med eget forsikringsselskap. Imidlertid er det en del skader, spesielt på dyrket mark, veier og broer, som ikke dekkes av forsikringen.Disse kan komme inn under Statens Naturskadefond, der lensmannen er takststyrer. Vi har mottatt en del meldinger om slike skader, men tror det er flere som ikke har meldt seg.Vi ber de det gjelder om å ta kontakt med Lund lensmannskontor på tlf. 02800 eller ved direkte oppmøte.

Svein Arne Bringedal

Lensmann i Lund

Tips ein ven Skriv ut