Nattevakt på Sykeheimen siden 1982

Torsdag 3. november var de ansatte i omsorgsavdelingen samlet til personalsamling på Lund sjukeheim. Følgende saker ble det satt søkelys på : Lønnspolitikk i Lund kommune, Økonomi/budsjett og IPLOS-registrering ; som skal gjennomføres fra 1/1-06. Svein Tore Åtland informerte/innledet om de to første sakene, mens Eva Såkvitne gjorde det samme om IPLOS. Det var etterpå anledning til spørsmål og kommentarer.

Høydepunktet denne kvelden var likevel utdeling av blomster og gaver til Marit Byberg og Ann Sissel Haukland. Begge har nå sluttet i Lund kommune.

Marit Byberg begynte ved Lund sjukeheim i et vikariat 24.01.82 og ble fast ansatt 01.12.86.

Hun gikk av med pensjon sommeren 2005. Hun har i alle disse årene jobbet som sykepleier på natt. Dette høstet hun mange godord for fra tidligere medarbeidere og i tillegg stor applaus fra alle de frammøtte. Det er ikke mindre enn en bragd å gå i nattevaktsstilling i 23 år.

Ann Sissel Haukland jobbet som sykepleier på sjukeheimen fra 01.07.96 til 1. jan. 2002 da hun gikk over i en sonelederstilling ved ”Promenaden” (fram til 10.03.03.). I denne perioden var hun også faglig stedfortreder for omsorgsleder. Hun hadde deretter permisjon fra sin stilling i ett år for å jobbe ved sykehuset i Flekkefjord. Hun sluttet i Lund kommune 10.03.04.

I hele perioden var hun også tilknyttet ambulansen som følgepersonell.

Personalsamlingen ble avsluttet med pizza og koselig ”drøs” om løst og fast rundt de fullsatte bordene i kantina.

4/11-05, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut