pårørende

Nasjonal Pårørendeundersøkelse

Pårørendealliansen, som er en organisasjon for pårørende, skal gjennomføre en nasjonal undersøkelse blant pårørende, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende for.

Pårørendeundersøkelsen 2016 fikk svar fra 3 127 pårørende. Dessverre var det bare 8 % menn som svarte på undersøkelsen. I år er målet vårt enda høyere både i forhold til antall respondenter og fordeling av kjønn! De håper også å få flere unge til å svare på denne undersøkelsen.

Det stilles blant annet spørsmål om:

•       hva og hvor mye man gjør som pårørende

•       konsekvenser for egen yrkesdeltagelse eller studier

•       påvirkning på egen helse

•       ønske om forbedringer

•       hvor man finner informasjon eller råd

Rundt 800 000 er til enhver tid i en pårørendesituasjon til noen i Norge.

Pårørendealliansen setter pris på deltakelse, det tar 6-8 min å svare:

https://no.surveymonkey.com/r/QQ2QWPN