fastnøkkel

Retningslinjer og søknadsskjema for næringsfond

Næringsfond

Lund kommunes næringsfond skal disponeres slik at det bidrar til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunen, samt legge til rette for å utvikle et mer variert nærings- og jobbtilbud.

Retningslinjene er vedtatt i kommunestyret den 20. juni 2019

 

Retningslinjer for Lund kommunes næringsfond vedtatt K styret 20.6.19.pdf

Søknadsskjema næringsfond LK.pdf