Mår - Lindter

Det hjelper med god skuddpremie

Mye rovvilt er tatt i Lund så langt i 2018

Mår - Lindter

I Lund kommune er skuddpremien på rev kr 1000.- og på mår kr 700.-.

Så langt er det tatt 62 rev og 21 mår. Tirsdag var Carl Alfred Lindter inne på rådhuset og fikk premie for sin mår nr 9 som ble tatt i Bringedal.

Vi får nå meldinger om at det igjen blir sett hare både i Heskestad og lenger sør i kommunen. Det rapporteres også om mer skogsfugl. Vi tror at de økte skuddpremier har vært en bidragsyter til å få opp antallet felte rovdyr, og at dette igjen fører til økt bestand av bl.a. hare og skogsfugl.

John Skåland

 

Tips ein ven Skriv ut