Eik bro flom 2015

Omlegging av praksis fra 2017

Muligheter for naturskade-erstatning

Før 2017 hadde lensmannen arbeidet med å registrere naturskader og søknader om erstatning. Men fra og med 2017 kan den enkelte grunneier gå inn på Landbrukdirektoratet sine net-sider på følgende link:

https://www.landbruksdirektoratet.no/naturskadeordningen/;jsessionid=3E7E5F52FB35C74E96A4AAE9E2896849

Her ligger greie opplysninger om hvordan det skal søkes. Det er en frist på 3 måneder fra skade er skjedd til søknad må være sendt. Det er viktig med god dokumentasjon bl.a. ved å legge ved bilder.

John Skåland