Innsats for andre

10. klassinger med valgfaget "Innsats for andre"

Motiverte elever står på for beboerne

20180514_131558
Her er de flotte elevene Hannah, Sander, Julie, lærer Samantha, Thea, Naomi, Elisabeth, Markus og Isabell
20180514_124758
Og her er noen på tur med beboere

I godværet mandag traff vi en fin gjeng 10. klassinger på omsorgssenteret. De har dette skoleåret valgt "Innsats for andre", og kan gjøre en frivillig innsats for ulike målgrupper som barnehager, SFO, egen skole ol.

Det flotte er et disse ungdommene dette skoleåret har valgt å gjøre en spesiell innsats beboerne på omsorgssenteret.

I følge læreplanen skal innsatsen utgjøre 57 timer i skoleåret, noe som blir en ettermiddag i uka.

Fra læreplanen: Mål for opplæringen er at eleven
*skal kunne kjenne til forutsetninger som ligger til grunn for frivillig arbeid 
*kartlegge behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet i samarbeid med relevante aktører 
*planlegge praktiske tiltak som medfører sosial verdiskaping for valgt målgruppe.

Lærer Samantha Hansen forteller at elevene liker å være sammen eldre, prate med dem, gå tur når været tillater, og de strikker med beboere når det passer seg. Ofte er det bakedag! 

Mandag 4. juni skal ungdommene arrangere stor hagefest på omsorgssenteret. Tenker beboerne vil sette pris på det initiativet!

Livsgledekoordinator Linda Pedereen kan ikke skrøyde nok av ungdommenes bidrag i alle avdelingene, som med mange ulike påfunn og gode ideer gjør hverdagen for beboerne meningsfull og god. Når de baker setter alle pris på deilig lukt fra baksten. 

Spesiell takk til Hannah, Sander, Julie, Thea, Naomi, Elisabeth, Markus og Isabell for det flotte miljøskapende arbeidet dere driver.

 

Trond A Skjæveland, kommunalsjef helse og omsorg