Stasjonsbyen Moi

Sluttrapport fra pilotprosjektet

Moi, stasjonsbyen i det ville sydvest

Vedlagt er sluttrapporten etter at Lund kommune deltok i Rogaland fylkeskommunes program for tettstedutvikling. 


"Moi har potensiale for å bli mye mer enn vi er i dag.
Vi har alle muligheter til å utvikle en moderne, levende stasjonsby
som er attraktiv for nye innbyggere og besøkende, og er tuftet på
industrihistorie, historisk arkitektur og nærheten til vann og friluftsliv.
Denne rapporten setter fokus på hvordan vi kan realisere de verdier
og kvaliteter som finnes i bygda, og utnytte sentrumsarealene våre
til å skape trivsel, bedre folkehelse, nye attraksjoner, mange nye
boliger og spennende arbeidsplasser"

Her kan du laste ned hele rapporten:

Stasjonsbyen moi.pdf