Møter for elevrepresentanter fra skolene i kommunen

Forberedelsene til Lund Felles Elevråd er i gang. Tirsdag 23/1 møtte elevrepresentanter fra barneskolene på Rådhuset ; sammen med sine kontaktlærere. Det var elever fra Kiellands Minne skole, Nygård barneskole og Heskestad skule. Fra kommunens side deltok ordfører Kjell Erfjord, helsesøster Vivi Østrem, pnm-sjef Rolv Lende, ho-sjef Aud A. Eriksen, ok-sjef Egil N. Eek og rådmann Svein Tore Åtland.

Innledningsvis fortalte ordfører og rådmann pluss etatsjefer om Lund kommune. Etterpå var det mange spørsmål fra elevene. Det virket som elevene var godt fornøyd med svarene de fikk. Tirsdag 30/1 er det et tilsvarende møte for elevrepresentantene fra Lund ungdomsskole.

Etter disse to møtene er framdriften slik :

Lund Felles Elevråd har møte 6. mars fra kl. 11.30-13.00. Hver skole utpeker til dette møtet 2 representanter til Lund Felles Elevråd. Leder blir valgt på det første møtet. Skolens B- og C-saker må på forhånd drøftes ferdig. Forslagene (B og C-saker) blir presentert for hverandre på møtet 6. mars. Hovedmøte avholdes 27. mars fra kl. 11.30-13.30. På dette møtet blir elev-representantene enige ; dvs. bruk av 35.000 kroner (B-saker) og hvilke saker som skal videresendes til formannskapet (C-saker).

23/1-07, Svein Tore Åtland