Møteplan for kontrollutvalget 2012

 

 MØTE
TIDSPUNKT
HOVEDTEMA TIL BEHANDLING
Mandag 30. januar
Kl. 09.00

Opplæring – kommunale regnskap

Onsdag 11. april

Kl. 09.00

Godkjenning av årsmelding og regnskap

Onsdag 13. juni
Kl. 09.00

Oppfølging av fjorårets rapport

Opplæring: - forvaltningsrevisjon

Onsdag 12. september
Kl. 09.00
Årets forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon

Onsdag 21. november
Kl. 09.00
Opplæring - habilitet