Eik møte 1

11 stk møtte på informasjonsmøte på gamle skolen

Møte på Eik om ny gang- og sykkelsti

Eik møte 1
Eik møte 2

Onsdag kveld arrangerte kommunen informasjonsmøte om den planlagte gang- og sykkelstien fra Handeland til Eik. 11 personer møtte og fikk informasjon om kommunens Trafikksikkerhetsplan og at fylket har bevilget planleggingsmidler til dette prosjektet. Det er knyttet en del utfordringer til prosjektet siden flere bygninger langs FV3 ligger kloss i veien, og dette er forhold som kommunen ønsket å samtale med grunneierene om - med tanke på å sammen finne beste trasè-valg for den planlagte G/S-stien.

John Skåland