Møte om vindkraftprosjekt

Hydro Olje & Energi inviterte tirsdag kveld til åpent møte i Sogndalstrand om vindkraftprosjektene Tellenes og Fruknuten. Det første verket ligger i Sokndal (2/3) og i Lund (1/3) ; i området omkring Titanias dagbrudd. Det siste ligger i Sokndal kommune.

Svein Solhjell fra Hydro informerte om status. Når det gjelder Tellenes, ventes konsesjonssøknaden avgjort i NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) i løpet av 2008. Byggestart kan bli 2010-2011. Det planlegges om lag 20 vindmøller i Lund kommune. Full utbygging av Tellenes vil kunne produsere strøm til anslagsvis 20.000 husstander og er kostnadsberegnet til 2 milliarder kroner. Kjøp av vindturbinene utgjør ca. 70 % av total- kostnadene.

I følge Svein Solhjell må flere ting på plass for at Hydro skal realisere prosjektet. For det første vurderes nå Statens rammebetingelser som lite tilfredsstillende. Det er imidlertid håp om en tilnærming til EU’s regelverk. En slik utvikling vurderes av Hydro som realistisk på noe sikt. Dessuten gjenstår mer vindmålinger samt forhandlinger med aktuelle grunneiere.

I forhold til Lund kommune er det dialog når det gjelder kompensasjon/avbøtende tiltak. Hydro håper at en avtale er på plass i løpet av 2007. Denne kompensasjonen blir gitt fordi Lund kommune ikke har innført eiendomsskatt. Hydro planlegger også et eget møte med grunneiere på Lund-siden i løpet av våren.

Mer informasjon om prosjektet kan du finne på :

http://www.nve.no/modules/module_111/netbasNVE.asp?script=8(prosjekt nr. 63)

14/3-07, Svein Tore Åtland (rådmann)