Forsamling E39

Mange møtte frem

Møte om nye E39 på Samfunnshuset på Ualand

Ordfører E39
Ordfører Hogne Skjerpe ønsket velkommen

Nærmere 100 mennesker møtte fram mandag kveld på Samfunnshuset på Ualand. Det var kommunen som arrangerte møtet i den hensikt å innhente mest mulig informasjon før administrasjonen skal forfatte en høringsuttalelse i forbindelse med kommunedelplanen for valg av korridorer til nye E39. Det er kommunestyret som skal vedta den endelige teksten i høringsuttalelsen på møtet 5. desember.

Svært mange ba om ordet, og alt ble notert av rådmannen. Det er store inngrep som etter planen skal utføres i Lund, spesielt på Ualand og på Moen. Det er da naturlig at de involverte vil ha ulik oppfatning av hvor korridoren bør gå, og kanskje vektlegge litt forskjellige forhold.

Fra kommunens side ble det presisert at det er viktig at alle som vil ha sine synspunkt frem, selv må sende inn disse til Vegvesenet som eget høringsinnspill. Kommunes administrasjon skal forfatte et høringsinnspill som i størst mulig grad ivaretar hele kommunens interresser, og da vil det naturlig nok være umulig å forene dette med alle implisertes synspunkter.

John Skåland