Møte om lyngbrenning

Møte om lyngbrenning

2. desember arrangerte Dalane Landbruksrådgivning samtalemøte om lyngbrenning. Representanter for brannvesen i Sokndal, Egersund, Flekkefjord og Lund var invitert sammen med bønder og folk fra landbruksnæringen.

Møte om lyngbrenning
Møte om lyngbrenning
Møte om lyngbrenning
Møte om lyngbrenning
Møte om lyngbrenning
Møte om lyngbrenning

Å drive med brenning av lyng og uteområder på heiene i Dalane har vært noe som har foregått i mange generasjoner. Sammen med beiting har dette vært et svært positivt bidrag til å skjøtte lyngområder og  hindre tilgroing av beiteområder og friluftsområder. I senere år er store områder blitt tilvokst av einer, trær og høy vegetasjon. Det er derfor ønskelig å få til en mer organisert avbrenning av mange heieområder. Tilgrodde områder kan lett utvikle seg til storbrann, så det er flere grunner til at det bør brennes mer i heia.
På møtet på Helleland kom det fram mange konkrete samarbeidsideer som det skal jobbes videre med. Det er viktig at kommune, brannvesen og bøndene spiller på lag i denne sammenhengen. Også publikum bør få god informasjon om hvorfor det er viktig å brenne, og at dette skjer i kontrollerte former. Et sekundært positivt resultat av mer brenning er at flåttbestanden reduseres kraftig.

John Skåland

Tips ein ven Skriv ut