God stemning på møtet

Møte om Fylkesvei 14

Onsdag kveld var grunneierne samlet til møte på Samfunnshuset for å forberede arbeidet med reguleringsplanen for den nye fylkesvegen.

Samtlige fikk anledning til å framføre sine ønsker og innspill til Torgersen fra Multiconsult A/S og John Skåland fra kommunen. Hensikten var å hindre at viktige forhold skulle bli glemt i det videre planleggingsarbeidet. De aller fleste kom med innspill som alle ble notert.

Det vil videre bli egne møter med Vegvesenet og Jernbaneverket for å avklare om de mange innspill kan tas med i planen.

Marit Liland hadde bakt vafler og kokt kaffe. Dette skapte en god ramme rundt møtet. Det er svært viktig både nå og i fortsettelsen å ha en god dialog med grunneierne og rettighetshaverne i området.

 

John Skåland

Tips ein ven Skriv ut