Epler

Møte om epledyrking i Hovstun

Onsdag 11. oktober blir det møte i Hovstun om frukt- og bærdyrking. Representanter fra Lund kommune og Fylkesmannen vil være tilstede og orientere om muligheter innen dette området. Det vil også komme folk fra Ryfylke Fruktdyrkerlag. Se annonse i lokalavisen.

Alle med interesse for fruktdyrking er velkommen.

John Skåland