Møte med ny Jernbanedirektør

Elisabeth Enger har nå begynt i stillingen som ny jernbanedirektør. Torsdag var hun i Stavanger og møtte representanter fra aktuelle kommuner i Rogaland samt fra fylkeskommunen. Fra Lund kommune deltok rådmann Svein Tore Åtland.

Behov for utbedring av Drangsdalen var et av temaene som ble drøftet. Dette ble tatt opp av mange av de frammøtte ; bl.a. fylkeskommunen (Odd Arild Kvaløy, leder i Samferdselskomiteen), samferdselssjef Gunnar Eiterjord, nabokommuner (varaordfører Solveig Ege Tengesdal, Egersund kommune) og selvfølgelig fra rådmannen i Lund kommune. Det ble bl.a. pekt på at Samferdselskomiteen på Stortinget allerede på begynnelsen av 1990-tallet anbefalte ny tunnel på denne strekningen. Ingenting har skjedd etter dette !

Elisabeth Enger lovet å sitte helt framme i toget sammen med lokomotivføreren gjennom Drangsdalen når hun seinere samme dag skulle forflytte seg til Kristiansand.

Andre saker som ble drøftet var :
• Jærbanen
• Nødvendigheten av å prioritere vedlikehold og fornyelse av eksisterende jernbanestrekninger/materiell
• Utvikling av Sør-Vest banen

Samferdselssjef Gunnar Eiterjord presenterte det siste prosjektet og hevdet at en investering på 25 milliarder kroner ville gi en reisetid på 5 timer fra Stavanger til Oslo. Utbedring av Drangsdalen er med i disse kalkylene. Prosjektet har en visjon fram mot 2025.

5/9-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut