Møte med Mattilsynet

Fredag 19. januar ble det avholdt et møte mellom Mattilsynet, bondelagene i kommunen og Lund kommune. Fra Mattilsynet deltok distriktssjef Gunnar Gunnarsson og Ådne Iversen.

Vedlagt er referat fra møtet.

19/1-07, Svein Tore Åtland