Møte i Lund Beredskapsråd

Fylkesmannen anbefaler møte i de kommunale beredskapsrådene minimum 1 gang i året. Et slikt møte ble avholdt på Rådhuset tirsdag 6. juni. Nedenfor følger referat fra dette møtet.

Til stede :

Lensmann Svein Arild Bringedal, Turid Høien (Lund Helselag), Rune Beckstrøm (FIG-Lund) for sivilforsvarsrepresentant Jan Halvar Sagen, pnm-sjef Rolv Lende, ordfører Kjell Erfjord og rådmann Svein Tore Åtland

Forfall :

Magnus Stenberg (Lund Idrettsråd) og Egil Midtbø for områdesjef Slettevold (HV)

Oppsummering fra møtet :

 • Informasjon om tilsyn i kommunen (samfunnssikkerhet og brann) v. rådmann og pnm-sjef

Signaler fra Beredskapsrådet :

- Må være gode planer/rutiner på Sykeheimen dersom brann (nattestid)

- Viktig med lokal tilpasning ”Helsemessig og sosial beredskapsplan”

(jfr. Tilsynsrapport)

 • Annen gjensidig informasjon om beredskapsforhold

- ” Plan for kriseledelse” ble ajourført i 2005. Denne finnes også på kommunens hjemmeside

- Kommunens kriseledelse hadde øvelse 30/5-06 i forhold til eventuelt fugleinfluensa-utbrudd i Lund.

fra venstre Høien og Beckstrøm
Foto: Svein Tore Åtland

Fra oppsummeringen siteres følgende :

 • Viktig å forholde seg til anbefalinger/råd fra Mattilsynet.
 • Må supplere ”Kriseledelsen” med kommunelegen
 • Må være nøye med hva en uttaler seg om og hvem som uttaler seg til media (ansvar : Egil)
 • Mye god og nyttig informasjon finnes på : http://www.mattilsynet.no

Dessuten arrangerte Fylkesmannen stor øvelse på Klepp i 2005 (”Øvelse Rogaland”).

Case/tema : utbrudd av fugleinfluensa.

- Rune : FIG Lund har også hatt øvelse i forhold til eventuell utbrudd av fugleinfluensa. FIG Lund har 22 mannskaper med god grunnopplæring. Mye godt utstyr og øvelser minimum 2 ganger i året

- Svein Arild : Politiet har gode planer i forhold til større ulykker + gjennomfører øvelser. Viktig å spille på lag og vite om hverandre.

 • Ny ROS-analyse (Risiko og sårbarhetsanalyse) ble gjennomført i Lund i mars 2005
 • Eventuelt
  Samtalte om ambulansetjenesten i Lund (rekruttering av sjåfører)
 • Opplegg og tidspunkt for neste møte
  1. halvdel av mars 2007.
  Tema : FIG som ressurs i lokalsamfunnet

6/6-06, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut