Møte i Lund Beredskapsråd

Mandag 19/3 var det møte i Lund Beredskapsråd.

Møtet ble ledet av ordfører Kjell Erfjord.

Disse var til stede på møtet:

Lensmann Svein Arild Bringedal, Rune Beckstrøm (FIG-Lund), Jan Halvar Sagen (Sivilforsvaret/FIG), pnm-sjef Rolv Lende, Henning Medby for Magnus Stenberg (Lund Idrettsråd), områdesjef Kai Ove Slettevold (HV), ordfører/leder Kjell Erfjord og rådmann/sekretær Svein Tore Åtland

Vedlagt er referat fra møtet.

19/3-07, Svein Tore Åtland