Moderne 60-åring

3. oktober 2009 er Lundheim folkehøgskole 60 år. Dette ble markert og feiret i forbindelse med elevstevnet på skolen denne helga. Programmet startet med jubileumslunsj fredag. Deretter var det åpen kulturkveld i gymnastikksalen fredag kveld. Lørdag var det blant annet jubileumsmiddag og festaften. Det hele ble avsluttet med søndagssamling ved Bernt Ove Bjørgsvik.

Ordfører Olav Hafstad gratulerte fra Lund kommune under lunsjen fredag. I sin tale pekte han på at Lundheim folkehøgskole opp gjennom årene har vært viktig for ungdommene som har valgt dette skoletilbudet, for de ansatte og for kommunen. I dag framstår Lundheim som en moderne og tidsriktig folkehøgskole takket være god ledelse og dyktige ansatte. Gaven fra kommunen var et flott maleri av kunstmaler Svein A. Berntsen; kalt ”Sommerdans”. Berntsen bor nå på Senja men har tidligere bodd på Moi hvor han hadde kallenavnet ”Målaren på Strånno”. Han har også utformet Lund’s kommunevåpen.

Kjell Erfjord gav under lunsjen et interessant historisk tilbakeblikk. Ragnvald Ask og hans kone startet med noen tyskerbrakker på Riska i 1959. Etter 3 år flyttet skolen til Moi. Fra 1952 og fram til i dag har det vært mange byggeprosjekt. Jeg nevner noen av dem: Nytt skolebygg (1967), Gymnastikksal (1981), Full renovering (1989), Auditorium (1999) og Nytt internatbygg (2009). Erfjord pekte også på at Lundheim i mange sammenhenger har vært banebrytende. Han nevnte i den anledning både fysisk tilrettelegging og integrering (funksjonsfriske og funksjonshemma). Lundheim har også bidratt til at Lund har blitt et handicapvennlig lokalsamfunn; i mange sammenhenger.

Både Ingeborg Ask Torvik og Reidun Ask (døtre av rektor Ragnvald Ask) fortalte interessante historier fra sin oppvekst på Lundheim folkehøgskole.

Magnhild M. Kleppa
Foto: Svein Tore Åtland

Kommunalminister Magnhild Melltveit Kleppa var også innom og gratulerte. Hun la i sin tale vekt på at det for et hvert menneske er viktig både å kjenne seg sjøl og å være seg sjøl. Som kommunalminister har hun hatt ansvar for den nye Plan og Bygningsloven (PBL). Et viktig prinsipp i den nye PBL er at alle mennesker skal kunne delta i samfunnet på like vilkår.

17/8-09, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut