MinFastlege

I den nye selvbetjeningsløsningen MinFastlege på trygdeetaten.no kan innbyggerne

  • se hvilken fastlege de har
  • finne adresse og telefon til legen
  • se hvilke leger som har ledige lister
  • bytte fastlege for seg og sine barn (bosatt på samme adresse)
  • melde seg selv eller barna inn i eller ut av fastlegeordningen

Snarvei til MinFastlege er www.trygdeetaten.no/minfastlege. For å logge seg på løsningen må man oppgi fødselsnummer, navn og postnummer på den adressen som er registrert i Folkeregisteret.Tips ein ven Skriv ut