Lund kommune har en fast miljøstasjon i Malåna, en mobil på Eik og en mobil på Ualand. Åpningstidene finner du her.