Webkamera i lysløypa på Sætra

Kamera er plassert i lysløypa og gir en indikasjon på skiforholdene. Kameraet tar et bilde i timene fra 07.00 til 19.00 og vil være i drift i skiseson...
Strandsonerydding

Strandsonerydding

Dalane Friluftsråd leder et prosjekt som omfatter Strandrydding av eierløst maritimt søppel. Dette omfatter også innlandsvann og elver/bekker. I den ...
Hele Lund på tur 2018.jpg

Hele Lund på tur 2019

Årets skjema for "Hele Lund på tur".
HELE LUND PÅ TUR 2017.jpg

Hele Lund på tur 2017

Årets skjema for "Hele Lund på tur".
Lund kommunes energiportal

Lund kommune har fått egen gratis energiportal

Mange oppfatter forvaltning av bolig som komplisert. Energiportalen er et naturlig sted å starte, enten for deg som planlegger oppussing, ønsker en la...

Trekning av turpremier for 2015

Trekningen av turpremiene for 2015 er nå gjennomført. Det ble trukket ut en premie for deltakere under 12 år, en for deltakere over 12 år, og en fo...
landskap

Tilskuddsordninger for 2013

Det orienteres om Miljøverndepartementet sine tilskuddsordninger som er åpne for søknad fra bl. a. lokale organisasjoner, lag og enkeltpersoner. 

Naturtypekartlegging 2012

Det gjennomføres flere typer naturkartlegging i fylket i sommer. Tid for kartlegging vil være avhengig av framdriften i arbeidet, vær m.m.. Fylkesmann...

Friluftsliv

I Lund har du rike muligheter til å drive et aktivt friluftsliv. Det går stier og gamle ferdselsveier på kryss og tvers i hele kommunen. Flere av st...

Motorisert ferdsel

Regler for motorfersel i utmark, vilkår for snøscooterkjøring/Søknadsskjema for løyve.