Mer asfalt på veiene i Lund

Politikerne har bevilget ekstra midler til asfalt i 2009. Dette har ført til at vi har fått nylagt asfalt på gamle grusveier både mellom Røyland og Solbjørg, og fra Nytt Liv Senteret og innover mot Dybing/Røysland.

Slik vinteren er blitt de siste årene forsvinner det svært mye veggrus under snøbrøytingen om vinteren. Det er derfor god økonomi å legge fast dekke på kommunale grusveier.

Det er å håpe at vi kan fortsette også neste år å legge mer asfalt - til glede for mange veifarende i bygda.

John SkålandTips ein ven Skriv ut