Teamwork

Meld deg som frivillig!

Trenger du hjelp eller vil du hjelpe?

Coronaviruset påvirker hverdagen til hele befolkningen. Noen trenger hjelp til å handle mat eller andre praktiske oppgaver, og mange ønsker å bidra som frivillige. De som melder seg blir kanskje ikke satt i arbeid umiddelbart, men hvis det blir mange som må isoleres eller flere må være i karantene, er det viktig å ha lister over personell klart. Vil du melde deg til tjeneste kan du sende en e-post til  lundfrv@gmail.com

og oppgi følgende:

•            navn, fødselsår

•            yrkesbakgrunn / utdannelse

•            mobiltelefon

Lund frivilligsentral samarbeider med Facebook gruppe Nabohjelp Lund.