Medlemsmøte i Næringsforeningen

Lund Næringsforening inviterte 21. november til medlemsmøte på Moi Hotell.
Tema for kvelden var: Rogaland Fylkeskommune som regional utviklingsaktør for Lund.

De 27 frammøtte fikk høre fylkesordfører Roald Bergsaker holde innlegg om fylkeskommunens ansvar og engasjement i kommunene. Han orienterte spesielt om oppgavene innen samferdsel der utfordringene på jernbane, vei og bredbånd særlig ble vektlagt.

Også i Lund og Dalane er det store utfordringer. Jernbanen gjennom Drangsdalen er et tungt og dyrt prosjekt som ikke er prioritert i nasjonal transportplan. Et kortsiktig tiltak kan være et rassikringsanlegg. På vegsektoren er E-39 et svært sentralt tema. Jernbaneovergangen på Helleland og Vikesåbakkene er stikkord for flaskehalser på hovedveien. I Lund er fylkesvegene samt vegforbindelsen mellom Moi og Sokndal utfordringene.

Bergsaker orienterte også om de videregående skolene i Rogaland. Det ble fortalt om lærlingeordningen der NorDan har engasjert egen lærer etter at filialen av Dalane Videregående skole på Moi ble nedlagt.

Videre ble temaer som Innovasjon Norge, Dalane Folkemuseum og hvordan ny regioninndeling kan få innvirkning på ansvarsområdene til Fylkeskommunen og kommunene, berørt.

I tillegg til Bergsaker, var fylkesvaraordfører Reidun Korsvoll, regiondirektør Terje Fatland og fylkessamferdselssjef Gunnar Eiterjord gjester i Lund. De fikk alle overrakt en gave fra NorDan av leder i næringsforeningen Kjell Jan Støre.

B.EikTips ein ven Skriv ut