Marsipankake

Folk trives i Lund kommune

Martin Skulevold passerer 40 år i kommunens tjeneste i dag

Martin 40 år i PNM

Tirsdag 13. august hadde rørlegger i PNM, Martin Skulevold, vært ansatt i kommunen i 40 år. Nærmeste kollegaer feiret begivenheten med marsipankake. Martin forteller at han disse 40 år har vært med på en enorm utvikling i det som før het "Teknisk etat" - nå PNM.

PNM-sjefen takket ham på vegne av kommunen for lang og tro tjeneste. Martin har så å si døgnet rundt et våkent øye for alle kommunens vann- og avløpsanlegg.

Lund kommune setter pris på sine medarbeidere og ikke minst de som står mer enn 40 år!

John Skåland