Mangler bredbåndsdekning?

Det er fortsatt mulig å rapportere inn hvite flekker med gårds- og bruks nummer frem til 20. desember, dersom disse ikke allerede er innberettet under sensommerens kartlegging i samarbeid med fylket.

Innbyggere som ikke har fått registrert ønske om bredbånd til egen hustand kan sende gnr. og bnr. sammen med kontaktinformasjon til epost; vs@dalane.noTips ein ven Skriv ut