Lauritz Slettebø

Mange ville se film fra krigen

Hele 125 personer i alle aldre møtte opp for å se filmen "13 dager i april" på Lund kino søndag 13. november.
Et lydhørt publikum fikk høre produsent Helge Hundeide fortelle litt om bakgrunnen for filmen og litt om forhistorien til de historiene som ble fortalt i filmen. I tillegg til Hundeide hadde vi også en av "skuespillerne" på besøk, 97 år gamle Laurits Slettebø fra Helleland. Han såg filmen for andre gang.
Det var en interessant film hvor 10 krigsveteraner fortalte om de første dagene av
2. verdenskrig i Rogaland, og deres deltakelse i denne.

19. desember blir filmen satt opp som skolevisning for elevene ved Lund ungdomsskole.
Tips ein ven Skriv ut