Valglogo gull bokmaal

Mandatfordeling

Mandatfordeling valg 2015

 parti   Antall mandater Endring
Arbeiderpartiet A 7 +1
Kristelig Folkeparti KRF 3 -2
Høyre H 3 0
Venstre V 2 +1
Senterpartiet SP 2 -1
Fremskrittspartiet FRP 4 +1
Tips ein ven Skriv ut